Contact

Voor informatie en boekingen kunt u contact opnemen met

Schriftelijk
Secretariaat Vocaal Ensemble Vocapella
p/a Bloemendaalstraat 19
5043  ZJ  Tilburg
 

Telefonisch
Terry Bazen      : 06 – 38 020 981

De toegang op onze concerten is gratis. Vrijwillige bijdragen zijn altijd welkom.                    U kunt ons ook steunen en doneren op
NL 86 INGB 0009 2005 71 t.n.v. Vocaal Ensemble Vocapella